den 13 december 2017
Dagens namn: Lucia
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss
Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Drog - och alkoholterapeut
Mikael Stridsberg
Telefon: 0250-55 23 67
Postadress: Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress: Lillågatan 2
Fax: 0250-55 23 51
E-post: omsorg@orsa.se
 
Länkar
Lagtext (LVM)


Här kan du testa dig själv när det gäller dina alkoholvanor

Alna
                                      Alkoholprofilen

                       Öppenvårdsmottagningen i Mora

                                  Alkoholhjälpen
 
 

Missbruk

Du som har frågor och funderingar runt eget eller anhörig/väns missbruksproblem kan vända dig till oss för råd och stöd. Vi kan vid behov erbjuda stödinsatser och olika former av behandling.
 
Vid ansökan om stöd/behandling görs en utredning. Utredningen om behov av stöd eller behandling skall utgå från den enskilda och i samarbete med individen. Utredningen skall klargöra om det finns ett missbruk/beroende.  
Kartläggningen och bedömningen leder fram till val av insatser anpassade till individen.
 

Vi utgår från tre steg i beroendet 

 1. Bruk
 2. Missbruk
 3. Beroende
 

Insatserna vid missbruk

 • Rådgivande
 • Motiverande samtal
 • Stöd till enskilda och familjer
 • Information till grupper/allmänhet
 • Anhörigstöd
 •  Utredning/ bedömning och behandlingsplanering
 • Primärvårdsbehandling i öppenvård
 • Vård på institution
 • Eftervårdsbehandling i grupp
 
Motiverande samtal är en samtalsmetod för att få fram och förstärka individens motivation och förmåga. Motiverande samtal bygger på ett aktivt och konstruktivt deltagande från individens sida.
 
 

 

Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken

 
För att minska rattfylleriet samarbetar kommunerna i Dalarnas Län med Polisen, Landstinget, Länsstyrelsen, Region Dalarna, Trafikverket och Kriminalvården.

Målet med samarbetet är att minska antalet påverkade förare i trafiken samt ge förare som är alkohol- eller drogberoende möjlighet att få hjälp.
 
 
Den som har åkt fast för rattfylleri ska få kontakt med beroendevården inom 24 timmar och erbjudas professionell hjälp. Ladda ned broschyren från Trafikverket
 

 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Socialtjänsten är skyldig att utreda och i första hand erbjuda frivillig vård och, om det inte är möjligt och personen bedöms vara i behov av tvångsvård, skall socialtjänsten ansöka om tvångsvård till Förvaltningsrätten som då fattar beslut.
Anhöriga eller andra som kommer i kontakt med personer som allvarligt riskerar att förstöra sitt liv eller hälsa p.g.a. missbruk, bör också meddela/anmäla detta till socialnämnden.
Myndigheter som sjukvård, polis och frivård har skyldighet att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan vara i behov av vård enligt LVM. Läkare skall även göra anmälan om de kommer i kontakt med någon som antas vara i behov av ett omedelbart omhändertagande enligt samma lag.
 
 
Senast ändrad den 16 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer