den 27 mars 2017
Dagens namn: Rudolf, Ralf
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress:
Lillågatan 2

Fax: 0250-55 23 51
E-post: soc@orsa.se

 

Öppna insatser

 
Öppenvårdsinsatser som stöd för barn och familjer inom IFO är: programverksamhet, hemterapi, nätverksarbete, enskilt samtalsstöd och kontaktpersoner/familj.
 

Inom programverksamhet finns program för unga lagöverträdare, gruppverksamhet för barn/ungdom till missbrukande föräldrar, föräldrastödsutbildning och ART. Enskilt samtalsstöd ges av olika personalkategorier inkl socialsekretare. Nätverksarbete ges i olika former som nätverkslag och familjemöten.

För samtliga Öppna insatser, behöver Du ansöka om bistånd hos socialsekreterare på Socialförvaltningen. (undantag Delfinen)
 

 

Senast ändrad den 25 maj 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer