den 26 maj 2018
Dagens namn: Vilhelmina, Vilma
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress:
Lillågatan 2

Fax: 0250-55 23 51
E-post: omsorg@orsa.se

 

Öppna insatser

 
Öppenvårdsinsatser som stöd för barn och familjer inom IFO är: programverksamhet, hemterapi, nätverksarbete, enskilt samtalsstöd och kontaktpersoner/familj.
 

Inom programverksamhet finns program för unga lagöverträdare, gruppverksamhet för barn/ungdom till missbrukande föräldrar, föräldrastödsutbildning och ART. Enskilt samtalsstöd ges av olika personalkategorier inkl socialsekretare. Nätverksarbete ges i olika former som nätverkslag och familjemöten.

För samtliga Öppna insatser, behöver Du ansöka om bistånd hos socialsekreterare på Socialförvaltningen. (undantag Delfinen)
 

 

Senast ändrad den 4 april 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer