den 20 november 2018
Dagens namn: Pontus, Marina
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Familjehemssekreterare        Hans Sundell                          Telefon: 0250-55 23 46

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress:
Lillågatan 2

Fax: 0250-552351

omsorg@orsa.se

 
Blankett för intresseanmälan
 
Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem sökes

Vad innebär det att vara kontaktperson eller kontaktfamilj?
 
Kontaktperson/-familj är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, som avser barn/unga och deras familjer. Även vuxna i behov av stöd kan få en kontaktperson. Det är en förebyggande och stödjande insats och den mest vanligaste behovsprövade insatsen för barn och unga. Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att, för en  kortare eller längre tid, aktivt ställa upp och stödja en medmänniska eller en familj. Det är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens socialtjänst.

Vem kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det ställs inga krav på att du skall ha en speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson. Detsamma gäller om du och din familj vill vara kontaktfamilj. Kontaktpersonen skall finnas som trygghet, stöd, som "vanlig människa" utan någon särskild yrkeskompetens men med kvalifikationen att ha tid, intresse och engagemang över för andra människor. För att veta om vi skall inleda ett samarbete, utreds blivande kontaktpersoner/kontaktfamiljer.
 
Vi erbjuder stöd i uppdraget och ekonomisk ersättning.
 

Vem kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

- Vuxna i behov av stöd.
- Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.
- Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
- Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder. 

 

Vad är ett familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. När ett barn eller ungdomar inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem som tidigare kallats för fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj. Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga(LVU).

 

Kan vem som helst bli ett familjehem?

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande. Med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och ni har stabila relationer i familjen. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett barn i sitt liv.

 

Hur blir man familjehem?

För att kunna bli ett Familjehem måste man först anmäla intresse till socialtjänsten, som intresserad familj kommer man att genomgå en utredning som genomförs av en Familjehemssekreterare. I det första skedet får man lämna sitt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från polis-, social-, Försäkringskassan-, och kronofogderegister. Man kommer då också att fylla i ett BRA-Fam formulär som är framtaget av socialstyrelsen. Efter det följer ett hembesök och intervjuer med familjen och inhämtande av referenser. 

Kan jag själv önska ålder och kön på barnen jag tar emot?

Vilket barn/ungdom som ett familjehem ska ta emot är en viktig diskussion mellan socialförvaltningens familjehemssekreterare och det blivande familjehemmet. Alla måste vara överens om att just detta barn/ungdom passar i just din familj.

Senast ändrad den 18 maj 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer