den 20 oktober 2017
Dagens namn: Sibylla
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress: Lillågatan 2
Fax: 0250-552351
E-post: omsorg@orsa.se

 
Blankett för intresseanmälan
Kontaktpersoner och kontaktfamiljer sökes
 
Kontaktperson/-familj är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, som avser barn/unga och deras familjer. Det är en förebyggande och stödjande insats och den mest vanligaste behovsprövade insatsen för barn och unga. Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att, för en  kortare eller längre tid, aktivt ställa upp och stödja en medmänniska eller en familj. Det är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens socialtjänst.

Vem kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det ställs inga krav på att du skall ha en speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson. Detsamma gäller om du och din familj vill vara kontaktfamilj. Kontaktpersonen skall finnas som trygghet, stöd, som "vanlig människa" utan någon särskild yrkeskompetens men med kvalifikationen att ha tid, intresse och engagemang över för andra människor. För att veta om vi skall inleda ett samarbete, utreds blivande kontaktpersoner/kontaktfamiljer.
 
Vi erbjuder stöd i uppdraget och ekonomisk ersättning.
 Vem kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

- Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.

- Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
- Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder. 

Senast ändrad den 4 april 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer