den 25 september 2018
Dagens namn: Tryggve
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontaktuppgifter

Per-Erik Jonsson              Ställföreträdande Räddningschef

Telefon: 0250-55 21 93

Linda Björck-Jansson      Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Telefon: 0250-55 22 06

Postadress: Box 23, 794 21 Orsa
Besöksadress: Blästgatan
Telefon: 0250-55 21 88
Fax: 0250-419 85

 
Mer om säkerhet

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson

Krisinformation.se

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Skogsbrukets riktlinjer för riskhntering avseende brand för att begränsa riskerna kopplat till skogsarbete vid torra förhållanden råder en samsyn om att arbetet ska genomföras med god planering och försiktighet.

 


 

 
Nyheter
Nyheter / 2018-09-20
Nu fungerar vår telefonväxel
Felet är lokaliserat och åtgärdat. Det går bra att ringa till vår växel igen, 0250-55 21 00.
Nyheter / 2018-09-19
Den planerade renoveringen av Orsa simhall är inställd tillsvidare.
Nyheter / 2018-09-10
Preliminärt valresultat i Orsa kommun
På onsdag ska det räknas ytterligare röster, först därefter vet vi det slutliga valresultatet.
Nyheter / 2018-09-07
Medborgarundersökning i Orsa kommun 2018
Orsa kommun genomför under hösten en medborgarundersökning i samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån).
Nyheter / 2018-09-06
Skolan och fritids inte stängda fredag 7 september
Flera hushåll i Orsa kommun har fått utskick i sina brevlådor där det står att skolan är stängd på fredag på grund av planeringsdag. Broschyren är ett centralt utskick från ett politiskt parti och har inget med öppettiderna i Orsas skolor att göra.
2018-04-25

Störningar i kommunernas IT-system

Under den senaste veckan har Mora, Orsa och Älvdalens kommuner haft störningar i sina verksamhetssystem, vilket bland annat har påverkat bygglovsansökningar och andra viktiga funktioner.

Under den senaste veckan har det förekommit flera störningar i kommunernas IT-system. Störningarna har varit av olika slag, men det har i samtliga fall försvårat arbetet för många medarbetare och verksamheter i kommunerna. Kommunernas tekniker har tillsammans med olika leverantörer och tillverkare arbetat dygnet runt för att hitta orsaken till vad som har hänt.

– Vissa system har varit helt ur drift och i vårt fall har det påverkat bygglovsenhetens myndighetsutövning. I vissa fall innebär detta förseningar i handläggningen av tillsyn, bygglovsärenden och bostadsanpassningsbidrag. Även möjligheten att ge fullgod rådgivning och service kommer inom den närmaste tiden att påverkas. Vi ber om ursäkt för denna olägenhet och nu arbetar vi intensivt för att komma ikapp med handläggningen och övriga arbetsuppgifter, säger Per-Olof Olsson som är bygglovschef i Mora och Orsa.

Med hjälp av konsulter och leverantörer är kommunernas IT-enhet nu nära att hitta en lösning på de problem som råder. Just nu söker ett program igenom kommunernas IT-miljö för att hitta den störning som råder, detta tar några timmar och imorgon bitti ser vi vilket resultat det ger. – Fungerar sökningen som vi hoppas på så kommer alla system succesivt att kunna fungera som vanligt under onsdagen, berättar Matthias Grahn som är IT-chef för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Senast ändrad den 24 juli 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer