den 25 september 2018
Dagens namn: Tryggve
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontaktuppgifter

Per-Erik Jonsson              Ställföreträdande Räddningschef

Telefon: 0250-55 21 93

Linda Björck-Jansson      Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Telefon: 0250-55 22 06

Postadress: Box 23, 794 21 Orsa
Besöksadress: Blästgatan
Telefon: 0250-55 21 88
Fax: 0250-419 85

 
Mer om säkerhet

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson

Krisinformation.se

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Skogsbrukets riktlinjer för riskhntering avseende brand för att begränsa riskerna kopplat till skogsarbete vid torra förhållanden råder en samsyn om att arbetet ska genomföras med god planering och försiktighet.

 


 

 
Nyheter
Nyheter / 2018-09-20
Nu fungerar vår telefonväxel
Felet är lokaliserat och åtgärdat. Det går bra att ringa till vår växel igen, 0250-55 21 00.
Nyheter / 2018-09-19
Den planerade renoveringen av Orsa simhall är inställd tillsvidare.
Nyheter / 2018-09-10
Preliminärt valresultat i Orsa kommun
På onsdag ska det räknas ytterligare röster, först därefter vet vi det slutliga valresultatet.
Nyheter / 2018-09-07
Medborgarundersökning i Orsa kommun 2018
Orsa kommun genomför under hösten en medborgarundersökning i samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån).
Nyheter / 2018-09-06
Skolan och fritids inte stängda fredag 7 september
Flera hushåll i Orsa kommun har fått utskick i sina brevlådor där det står att skolan är stängd på fredag på grund av planeringsdag. Broschyren är ett centralt utskick från ett politiskt parti och har inget med öppettiderna i Orsas skolor att göra.
2018-06-01

Krisberedskapsveckan går mot sitt slut

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj där Orsa kommun deltar.

Årets kampanj pågår 28 maj-3 juni och engagerar bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Hur förbereder man sig för en sådan situation på bästa sätt?  

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av vatten, mat, värme och kommunikation.

Orsa kommun har varje dag under krisberedskapsveckan tipsat om hur du kan förbereda dig för en kris och ha en bra hemberedskap och detta är den sista dagen och vi passar på att tipsa om lite ÖVRIGT som är bra att ha i hemberedskap:

Övriga tips

  • spritkök och bränsle
  • ficklampa, pannlampa
  • batterier
  • kontanter i mindre valörer
  • husapotek och extra mediciner
  • våtservetter
  • handsprit
  • blöjor och mensskydd
  • utskrifter på papper av exempelvis försäkringsbrev, bankuppgifter och registerbevis
  • drivmedel i tanken

Har du inte inventerat din hemberedskap så passa på att besöka vår monter på biblioteket i Orsa där du kan se hemberedskapsmaterial och delta i vår tävling som går ut på att inventera din hemberedskap med hjälp av en checklista. Du kan även skriva ut din checklista här. För att delta i tävling ska du lämna in din checklista på biblioteket i Orsa eller på kommunhuset senast 4 juni.

Monter med krisberedskaps saker

Senast ändrad den 24 juli 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer