den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Handläggare                     Veronica Jansson                         Telefon: 0250-55 23 60

Postadress:
Orsa kommun
Socialförvaltningen
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress:
Lillågatan 2

Dödsboanmälan och begravningshjälp


Många som avlider saknar medel och försäkring som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravning.

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning. Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andra i makes/makas giftorättsgods endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. Det finns en risk att man som anhörig blir återbetalningsskyldig till dödsboet om man gör utbetalningar. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov, räknat från dödsdagen, samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.
Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.
 

Dödsboanmälan upprättas av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten i Härnösand.

När dödsboanmälan är klar och registrerad hos skattekontoret sänder man en kopia till fordringsägarna och ansöker om att skulden avskrivs. Kopia på dödsboanmälan måste den anhörige själv begära från Skattekontoret.

Begravningshjälp kan beviljas enligt särskilda normer. Finns det tillgångar i dödsboet (den avlidnes tillgångar) dras dessa av och socialtjänsten betalar mellanskillnaden.
 
 
ros
Senast ändrad den 21 september 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer