den 26 mars 2017
Dagens namn: Emanuel
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Räddningstänsten

telefon 0250-55 21 93

Brandfarliga varor

Räddningstjänsten prövar tillstånd till förvaring och hantering av brandfarliga varor som bensin, gasol, eldningsoljor, motorbrännoljor mm. Tillstånden är tidsbegränsade.

Cisterner under jord som enbart används för dieselbrännolja eller eldningsolja handläggs av miljökontoret

Senast ändrad den 15 december 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer