den 29 mars 2017
Dagens namn: Jonas, Jens
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
stadsbygg@mora.se

Huvudkontor Mora
Planavdelning

Telefon: 0250-262 62
Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora

Öppet:
mån - fre 13-15.30

Besökskontor Orsa
Dalagatan 1
mån-tis, tors-fred, 13:00-15.30

Planer

Sedan 1 januari 2011 har Mora och Orsa kommuner gemensam stadsbyggnadsförvaltning

Planenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa arbetar fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen.

 

 

Senast ändrad den 5 februari 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer