den 15 december 2018
Dagens namn: Gottfrid
Orsa kommun - helt enkelt!

Skydda dig mot bränder

De flesta bränder som inträffar i våra hem beror på slarv och okunskap. Hur lätt är det inte att gå till sängs och glömma släcka det brinnande ljuset. Oförsiktigt lägger vi tändstickor och tändare på bordet lätt åtkomliga för barn. Bråttom på morgonen- plattan på spisen påslagen innan man rusar iväg, listan kan göras lång på tanklösa saker som vi gör och där följderna lätt kan bli bränder. Men många bränder och mänskliga lidanden kan förhindras om vi blir mer medvetna om riskerna och lär oss mer om olika brandsituationer. Var alltid förberedd på hur olika brandsituationer hanteras. Det är viktigt att se över familjens rutiner och vana att handskas med eld eller föremål som kan orsaka brand. En kontrollerad fas av eld övergår lätt i en okontrollerad brand.

 • Töm cigarettfimpar och tändstickor i soppåsen/papperskorgen först när du är säker på att de är släckta.

 • Släck alltid levande ljus om du lämnar rummet obevakat, använd obrännbara ljusstakar.

 • Tag av kärl från spisplattan om du lämnar köket för t.ex. ett telefonsamtal.

 • Lär barn att handskas med eld och respektera den. Byt ut skadade elledningar, sladdar och glappa stickproppar. Drag ur kontakter till tv, stereo och andra elektriska apparater om du reser bort

 • Använd ej starkare glödlampor än vad armaturen är märkt med


  Ansvaret är ditt - din insats är viktig
  Om det börjar att brinna i bostaden, fritidshuset, husvagnen eller båten kan familjens liv hänga på sekunder. Det gäller att upptäcka branden i ett så tidigt skede som möjligt, annars kan den omfattande skadan vara ett faktum utan att man hinner att ingripa. Det tar trots allt tid innan räddningstjänsten hinner fram även om den larmas tidigt. Det behöver inte gå många minuter förrän huset är övertänt om det inte görs försök att släcka. En villa eller lägenhet kan vara förvandlad till ett eldhav på mindre än 10 min. Ju längre från räddningstjänsten du bor, desto mer påverkar din insats utgången!


  Brandvarnare - räddar liv
  Alla bostäder ska ha brandvarnare!!


  Med brandvarnare i bostaden kan en brand upptäckas i tid och väcka dig som sover. När röken når brandvarnaren utlöses en kraftig signal som ljuder så länge röken finns kvar.


  Varje dygn inträffar ca 20 bostadsbränder i Sverige som medför utryckning av räddningstjänsten. 1988-1999 dog ca 1200 personer i bostadsbränder. Hälften av de omkomna skulle ha överlevt om det funnit brandvarnare.

  Kommunfullmäktige har beslutat, med stöd av Lagen om skydd mot olyckor, att alla bostäder där det bor människor permanent eller tillfälligt skall utrustas med brandvarnare. Ägaren till bostaden har ansvar för att minst en brandvarnare per bostadslägenhet sätts upp. Vill Du veta mera kontakta räddningstjänsten  på telefon 0250-55 21 88 eller läs Dalarnas brandförsvarsförenings folder i pdf-format.

  Se till att du har minst en fungerande brandvarnare hemma. Bor du i flera våningsplan bör du ha en på varje våning. Placera brandvarnaren utanför sovrummet. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand. Montera brandvarnaren i taket en bit ut från väggen.

  Släckutrustning – räddar egendom

  Släckutrustning skall finnas i varje hem, fritidshus, husvagn, båt osv.
  Det vanligaste släckredskapet för hemmabruk är handbrandsläckaren. En hink vatten eller en inomhus kopplad trädgårdsslang kan fungera som ett alternativ. Vilken typ av släckutrustning som än väljs är det viktigt att kunna hantera den. Ha den alltid lätt tillgänglig och färdig att använda. Det finns olika typer och storlekar på handbrandsläckare. Släckmedlet i släckarna kan vara pulver, kolsyra, skum eller vatten. För hemmamiljö bör släckaren vara av typ A, AB eller ABE och ha effektivitetsklass lägst 11.

  Rädda – Varna – Larma –Släck

  Börjar det brinna hemma hos dig skall du alltid reagera snabbt och handla enligt följande: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK.

  När du ringer 112 är det viktigt att svara ordentligt på SOS-operatörens frågor. Oftast är det så att medan en operatör frågar, kan en annan påbörja utlarmning av hjälpen.


  Vad har hänt?
  Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
  Var behövs hjälpen?
  Har någon människa skadats


  Den farligaste gasen vid brand är koloxid. Du märker inte att du inandas den utan sövs som regel till döds. Vid rökförgiftning skall den skadade ut i friska luften. Använd konstgjord andning vid behov. Sjukhus bör för säkerhets skull uppsökas.

  Om en brännskada drabbar speciellt känsliga ställen, är djup eller större än handflatan- sök läkarhjälp. Kyl skadan med kallt vatten även under transporten eller tills ambulans är på plats. Är skadan mindre kan du som regel sköta den själv. Grundregeln är att kyla skadan med vatten. Låt brännblåsor vara och lägg ett rent skyddsförband på brännskadan.

  Personer som har fått ström genom kroppen bör snarast bege sig till sjukhus. Vid andnings eller hjärtstillestånd - använd konstgjord andning.
  Ingen brand bör kosta liv, ändå omkommer ca 120 personer i bränder varje år i Sverige.

  Vill du lära dig mer? Kontakta räddningstjänsten på telefon 0250-55 21 88.

Senast ändrad den 4 januari 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer