den 25 februari 2018
Dagens namn: Sigvard, Sivert
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Förvaltningsassistent
Lena Pettersson
0250-55 22 12
lena.pettersson@orsa.se

 
Protector

Försäkringsvillkor
Skadeanmälan

Protector Försäkring ASA

Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm.

Telefon: 08-410 637 00
skador@protectorforsakring.se

Olycksfallsförsäkring


Information vid skada

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector som gäller för barn, elever och andra grupper. Vilka som är försäkrade, vilken tid försäkringen gäller samt vilka ersättningsmoment som gäller för dig framgår av Orsa kommuns försäkringsbesked.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till Protector, via skadeanmälansblanketten eller via Protectors hemsida.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Kontakta Protector tfn 08-410 637 00 vid behov av taxiresa till/från skolan! Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan resan påbörjas.
Senast ändrad den 13 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer