mora-orsa-logo

Avlopp

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både din egen och dina grannars vattentäkt och även ge upphov till störande lukt och försumpning. Dessutom kan det påverka badvattnet och fisket samt bidra till övergödning av våra sjöar och vattendrag.

Om du har ett enskilt avlopp är det alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen. Det är också du själv som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen och för att avloppet inte orsakar problem för hälsan eller miljön.

I miljöbalken finns krav på att avloppsvatten ska renas innan det släpps ut i mark och vatten. Miljökontorets uppgift är att se till att miljöbalkens krav efterlevs.

Kontakta oss

Mia Bergman, miljöinspektör
Tfn 0250-55 24 24
mia.bergman@orsa.se                        
Michael Horn, miljöinspektör       Tfn 0250-55 23 16                       michael.horn@orsa.se          

Tobias Nilsson, miljöinspektör       Tfn 0250-55 21 96 tobias.nilsson@orsa.se     

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

 

Senast ändrad den 18 november 2016