mora-orsa-logo

Djurinformation

Bild på får

 

Djur inom detaljplanelagt område

Inom område med detaljplan både i Mora och Orsa får nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, eller orm inte hållas utan särskildt tillstånd hos miljönämnden. Ett sådant tillstånd förenas oftast med särskilda villkor.

 

Kontakta oss

Annika Persson, miljöinspektör
Telefon: 0250-55 23 09
annika.persson@orsa.se

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Blanketter

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Senast ändrad den 7 juni 2018