den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Blanketter

Här kommer efterhand Orsa kommuns blanketter att läggas in. De flesta filerna är i PDF-format som kan läsas med gratisprogrammet Acrobat Reader. Alternativa pdf-läsare hittar ni här Några blanketter kan du fylla i direkt på skärmen, andra kan endast fyllas i för hand. Du måste skriva ut och underteckna blanketten innan du postar den.


 

Lärande

Ansökan om förskole-/fritidsplats
Ansökan om särskild förskole-/fritidsplats
Ansökan om skolgång i F-9
Ansökan om skolgång i annan skola
Ansökan om skolgång i annan kommuns skola
Ansökan om skolgång i särskola
Lämna inkomstredovisning
Säga upp förskole-/fritidsplats
Ändra familjeförhållanden

Byggnadsnämnden

Länk till stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsas blanketter

Miljökontoret

Länk till Mora Orsa miljökontors blanketter

Näringslivskontoret                  

Ansökan om bygdepeng vindkraft

Omsorgen

Ansökningsblanketter äldre- och handikappomsorg:

Ansökan enligt socialtjänstlagen
Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS     
Begäran enligt LSS
Intresseanmälan till Trygghetsboende

Blanketter Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd:

Ansökan ekonomiskt bistånd Återbesök
Information om försörjningsstöd_broschyr 
 

Blanketter Serveringstillstånd:

Ansökan om serveringstillstånd slutet sällskap m anvisningar
Ansökan om serveringstillstånd stadigvarande m anvisningar
Ansökan om serveringstillstånd tillfälligt m anvisningar
Ansökan om serveringstillstånd för gemensam serveringsyta
Ansökan om tillstånd för provsmakning för tillverkare
Anmälan om serveringsansvarig personal
Anmälan om upphörande serveringstillstånd
Anmälan om ändrade ägarförhållanden
Anmälan om försäljning av öl klass 2
Anmälan-kryddning av snaps
Anmälan om lokal catering
Riktlinjer för serveringstillstånd i Orsa kommun
 

Blanketter Tobaksförsäljning
Anmälan om tobaksförsäljning

Dödsboanmälan och ansökan om begravningskostnad

Ansökan om begravningskostnader
Broschyr begravning
Dödsboanmälan
Uppgift för dödsboanmälan

Intresseanmälan familjehem, jourfamilj, kontaktfamilj, kontaktperson

Intresseanmälan 
Information hur man överklagar beslut:

Överklagan

Överförmyndaren  
Övrigt

 

   

 

Senast ändrad den 28 augusti 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer