den 17 augusti 2017
Dagens namn: Verner, Valter
Orsa kommun - helt enkelt!

Blanketter

Här kommer efterhand Orsa kommuns blanketter att läggas in. De flesta filerna är i PDF-format som kan läsas med gratisprogrammet Acrobat Reader. Alternativa pdf-läsare hittar ni här Några blanketter kan du fylla i direkt på skärmen, andra kan endast fyllas i för hand. Du måste skriva ut och underteckna blanketten innan du postar den.


 

Lärande

Ansökan om barnomsorgsplats
Ansökan om särskild barnomsorgsplats
Ansökan om skolgång i F-9
Ansökan om skolgång i annan skola
Ansökan om skolgång i annan kommuns skola
Ansökan om skolgång i särskola
Lämna inkomstredovisning
Säga upp barnomsorgsplats
Ändra familjeförhållanden

Byggnadsnämnden

Länk till stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsas blanketter

Miljökontoret

Länk till Mora Orsa miljökontors blanketter

                  

 

 

Omsorgen

Ansökningsblanketter äldre- och handikappomsorg:

Ansökan enlig socialtjänstlagen
Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS     
Begäran enligt LSS
Intresseanmälan till Trygghetsboende

Blanketter Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd:

Ansökan ekonomiskt bistånd 1:a gång
Ansökan ekonomiskt bistånd Återbesök
Information om försörjningsstöd_broschyr

Blanketter Serveringstillstånd:


Ansökan om serveringstillstånd slutet sällskap m anvisningar
Ansökan om serveringstillstånd stadigvarande
Ansökan om serveringstillstånd tillfälligt
Anmälan om serveringsansvarig personal
Anmälan om upphörande serveringstillstånd
Anmälan om ändrade ägarförhållanden
Anmälan om försäljning av öl klass 2
Anmälan-kryddning av snaps
Anmälan om lokal catering
Riktlinjer för serveringstillstånd i Orsa kommun


Dödsboanmälan och ansökan om begravningskostnad

Ansökan om begravningskostnader
Broschyr begravning
Dödsboanmälan
Uppgift för dödsboanmälan

Intresseanmälan kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Intresseanmälan 
Information hur man överklagar beslut:

Överklagan

Överförmyndaren  
Övrigt

 

   

 

Senast ändrad den 5 juli 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer