den 15 december 2018
Dagens namn: Gottfrid
Orsa kommun - helt enkelt!

Orsadialogen

Orsa kommun har som ambition att låta så många som möjligt komma till tals. Vi vill prova många vägar till medinflytande. En sådan väg är Orsadialogen där vi tidigt vill fånga upp tankar och idéer inom områden som inte nödvändigtvis behöver vara rykande aktuella.

Orsadialogen är ett möte dit intresserade bjuds in kring ett bestämt tema. Mötet varar ca två timmar, 19-21 och annonseras i lokalpressen samt på webben.
• Syftet med Orsadialogen är att människor ska få säga vad de tycker. Förebilden är ”Speakers Corner”. Det handlar alltså inte om någon debatt. Alla har rätt att uttrycka sina åsikter utan att någon bestämmer vilka som är rätt eller fel. Orsadialogen är ett försök att nå dem som inte alltid hörs i debatterna. Förtroendevalda och tjänstemän från kommunen har som huvudsaklig uppgift att lyssna, men givetvis får man lämna faktaupplysningar.
• Mötet inleds i första hand av en förtroendevald, i andra hand av en tjänsteman från kommunen.
• Mötet inleds med en förklaring av ”reglerna”. Kommunen gör en inledning där man förklarar nuläget i den aktuella frågan. Inledningen får inte ta mer än en halvtimme. Därefter fördelar möteshållaren ordet.
• En sammanfattning av dialogen (anonym) läggs ut på kommunens hemsida.
• Allmänheten kan lämna in förslag till ämnen till informationsansvarige.

Det här är INTE Orsadialogen:
• Ett möte för att ställa folk till svars.
• En paneldebatt eller annan debatt för att övertyga folk i den aktuella frågan.
• Ett möte som skall sluta med att alla enats om en ståndpunkt efteråt.
• Orsadialogen har givetvis ingen beslutande funktion.

Referat från tidigare Orsadialoger kan ni hitta i vänsterspalten.

En broschyr om medborgardialoger hittar du här

Senast ändrad den 16 oktober 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer