den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

 

Framtidens boende i Orsa
Onsdagen den 28 mars 2007

Den andra Orsadialogen i ämnet bostadspolitik drog ett 30-tal intresserade trots konkurrensen med fotbollslandskampen mot Irland.
Det största ämnet som diskuterades var boende för Orsas äldre befolkning. Diskussionerna gick höga när kvarteret Måsen vid campingen kom upp. Även om det råder oenighet i detaljfrågor så var alla överens om att det finns ett stort behov av boende anpassat för äldre.
Andra frågor som lyftes var funderingar över det gamla V/A-nätet i byarna, bebyggelse nära större vägar samt oro avseende att hus köps för fritidsboende istället för permanentboende.
På plats som talare fanns bl.a. Anders Björklund, kommunens stadsarkitekt, som presenterade tillgången på tomter. I dagsläget finns det ett 25-tal byggklara tomter samt ytterligare 20 tomter inom ett år.
Mikael Thalin, Centerpartiet, tog upp tre punkter; seniorbostäder, hur kan vi förhindra att hus säljs som fritidsboende och att man måste hitta mer tomtmark, särskilt ute i byarna.
Mats Åkerlund, VD på Orsabostäder, informerade att Orsabostäder har ett bestånd på ca 800 bostäder men att de för stunden inte kan möta den ökade efterfrågan för boende men att planer finns på både om- och nybyggnation. Ordföranden i Orsabostäders styrelse, Olof Herko, tog chansen att presentera sin efterträdare Hans-Göran Olsson som tillträder nästa vecka.

Röster från Orsadialogen - Bostadspolitik:

• Varför går inte kommunen in och avstyrker östra vägalternativet för Riksväg 45 eftersom det planeras att byggas mer vid Digerberget?
- Varför bygger man så nära stora vägen?
Anders Björklunds svar:
- Trafiken var mindre förr och bullret var mindre. Det var en acceptabel nivå för bostäder då. Då var det OK, idag är det inte det.

• Det finns efterfrågan på både mer centrala villaområden och gårdar.

• Har kommunledningen nå begrepp hur många villor som blir tomma?

• Har kommunen nån strategi för äldre som vill bo kvar?
Ann Beskows svar:
- Inte ännu

• Jag tror att det finns sug efter hyres- och bostadsrätter ute i byarna.
- Variera boendet även i byarna.
- Det finns stugor att hyra ut i byarna men standarden är nog för låg för att accepteras.

• Dialogen är bra. Tack för att vi får komma!

• Är Orsa kommun intresserade av att ge oss bra äldreboende?
Vad ska det innehålla?
- Centralt läge nära vårdcentral och affärer. Öppen planlösning, lättskött material och vacker omgivning.
- Om givningen är extra viktig för folk som inte har så lätt att ta sig ut. Att ha en vacker utsikt.

• Gruppen för äldreboende har tittat på boende idag och för imorgon. En enkät har skickats ut för att ta reda på vad de äldre vill ha. Bostäder där man kan bo kvar länge, med hiss, inga trösklar och som är hjälpmedelsvänligt.
• Varför fick inga över 75 år enkäten?
- Det är de yngre som det ska byggas för. Urvalet har använts i liknande undersökningar runt om i Sverige.
• Vad händer angående kvarteret Måsen?
Vi väntar på att Måsen ska byggas!
- Beslut om planärendet kommer upp i kommunfullmäktiga i juni. Kalkyler, planer och kontakt med byggfirmor finns redan för snabb byggnation.

• Ett äldreboende skapar en kedjereaktion som frigör bostäder i alla storlekar.

• Kvarteret Måsen är inte ett seniorboende i den mening att man måste vara +55 för att bo där utan det ska vara för alla men anpassat för att man ska kunna bo där länge.

• Det är ett dåligt läge att bygga på för då finns ingen plats för turister och folk på Västeråkern.

• Måsen har varit planlagt för bostäder i 30-40 år.

• Det är vansinne att bygga ett hyreshus på campingområdet.

• Jag har funderingar på den dåliga vattenkvaliteten och avlopp ute i byarna. Om vi vill ha mer folk ute i byarna hur löser vi detta?
- Har kommunen för avsikt att bygga ut avloppsnätet?
- Viborg och fler byar har stora problem och det finns ett behov av utbyggnad av det kommunala V/A-nätet.
- Hur ska vi få nya kommuninnevånare om vi inte kan erbjuda V/A?
- Låt oss samarbeta! Kommun och innevånare!

 

Senast ändrad den 5 oktober 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer