mora-orsa-logo

Kemikalier

Kemikalieförpackningar

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, diskmedel, rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter, färger med mera.

För den enskilde konsumenten är det ofta svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval ur miljöhänsyn, det finns ofta produkter som är mindre farliga för miljön som är alldeles utmärkta alternativ. Några miljömärkningar som kan hjälpa dig på traven är ”Svanen” eller Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”.
Tänk på att aldrig använda mer kemikalier än nödvändigt!

Vissa kemikalier är farliga för människor, djur och natur. Rester av dessa kemikalier ska aldrig hällas i avloppet eller slängas i hushållssoporna. Lämna istället in dem på återvinningscentralerna, Mora återvinningscentral på vattumyrsvägen 1 (endast för hushåll), Kråkbergs återvinningscentral i Mora (endast för företag) eller på Hedens återvinningscentral i Orsa.

Överblivna mediciner återlämnas till Apoteket.

Kemikalietillsynen gentemot företag bedrivs delvis som en del i miljötillsynen.
En viktig del i arbetet med kemikalietillsynen är att verka för att miljöfarliga kemikalier byts ut mot mindre farliga och att kemikalier och farligt avfall hanteras på ett säkert sätt inom industri, handel och annan verksamhet.

 

Kontakta oss

Mia Bergman, miljöinspektör
Tfn 0250-55 24 24
mia.bergman@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

www.kemi.se

Senast ändrad den 17 mars 2014