den 27 april 2018
Dagens namn: Engelbrekt
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig informationVåra styrdokument
Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2016/2017
Årsredovisning 2016

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen förskola?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018 (rev. 171109)
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Håkan Yngström (C)
Anders Rosell (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Camilla Staffan (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Lemme (V)             

Musikskolan
Annika Lemme (V)
Anders Rosell (S)

Förskola
Digerberget/Berget
Camilla Staffan (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Gunilla Elings Friberg (S)
Annika Lemme (V)

Nyheter från Barn & Utbildning
2018-04-24

Direktupphandling av Skolspsykolog

Orsa kommuns elevhälsa gör nu en upphandling rörande skolpsykolog för läsåret 2018/19. Skolpsykologens arbetsuppgifter ska utföras i enlighet med gällande författningar.

Direktupphandling av Skolpsykolog

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska skolpsykolog utföra följande uppdrag:

  • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.
  • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
  • Bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare 
och pedagoger
  • Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för 
elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning 
kring psykisk hälsa och ohälsa
  • Ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans
övriga arbete.

I anbudet ska priset per timme anges så att anbuden blir jämförbara. Svar rörande anbudet ska skickas via mail till larande@orsa.se senast fredagen den 18 maj 2017.

Ange i anbudet följande:

  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Företagets pris per timme.
  • Företagets tidigare erfarenhet av skolpsykologtjänster.
  • Företagets F-skattsedel.


2018-03-29

Musikskolans dag 14 april

Lördagen den 14 april kommer många musik- och kulturskolor i Dalarna att bjuda på en massa härliga aktiviteter. I Orsa kommer vi att under några timmar erbjuda allmänheten att prova på körsång, lyssna på musik på olika ställen i centrum m.m.
Läs mer...


2018-02-21

Att vara förälder - din viktigaste uppgift i livet

Att vara förälder är fantastiskt, omtumlande, spännande, utvecklande och ibland jobbigt och svårt. Att ge ditt barn en trygg start i livet är det viktigaste du kommer att göra i ditt liv. Vi erbjuder familjeprogram där du är välkommen att delta.
Läs mer...


2017-12-19

Skolinspektionen godkänner Orsas skolor

Vid uppföljningen av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister.
Läs mer...


2017-11-27

Musikskolans julkonsert

Välkommen till Trunna kyrka 30 november 19.00!
Läs mer...


Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer