den 28 april 2017
Dagens namn: Ture, Tyra
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Socialkontoret:

Tfn. 0250 - 55 23 50
E-post: omsorg@orsa.se
Fax: 0250 - 55 22 01

Tf. Verksamhetschef Omsorg

Marie Jangmyr-Sundin
Tfn. 0250-55 23 61
E-mail: marie.jangmyr-sundin@orsa.se

 

Individ- och familjeomsorgen

Tfn.
0250- 55 23 50
Telefontid: Vardagar    
 07.30- 16.00    
Öppettider: 09.00-15.00
Lunchstängt: 11.30-12.30
E-post:omsorg@orsa.se
Fax: 0250 - 55 23 51

Enhetschef HSR
Thommy Olofsson
Tfn. 0250 - 55 23 97
E-mail: thommy.olofsson@orsa.se

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sven-Erik Edholm
Tfn. 0250-55 23 52
E-mail: sven-erik.edholm@orsa.se

 

Lämna dina klagomål och synpunkter här!

 

Socialförvaltningen mål 2014-2015

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Värdighetsgarantier

Blanketter                                                    

 

 Läs vår blogg!Vård och Omsorg Blogg

 

Socialtjänst och omsorg

 

Far och son fiskar från en brygga

 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd och social trygghet tillgodosedda.

Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder, försörjningsstöd och stöd till barn, ungdomar, familjer och vuxna. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.

Socialförvaltningen ansvarar även för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

 

Skattunge Handels utkörning

Har du, eller någon i din närhet, behov av att få matvaror levererade direkt hem till bostaden? Via Skattunge Handel Ek.förening har du den möjligheten!
 
Varor kan sändas hem till pensionärer samt sjuka eller rörelsehindrade, som är folkbokförda i Orsa kommun - utan kostnad! Vi utför detta på uppdrag av Orsa Kommun.
 
Varorna skall beställas på tisdagar mellan 9 - 11.30 och levereras under eftermiddagen samma dag. Den som köper varor som skickas med hemsändningen betalar kontant vid leveransen. Det finns också möjlighet att öppna ett konto där man kan betala in pengar i förväg.
 
Butikspersonalen ansvarar för mottagande av beställning och plockning av varor.
Kontant betalning mottages, samt kvitto lämnas med varorna som levereras till dörren av en person från ”frivilliga gruppen” inom föreningen.
 
Du är välkommen till affären och titta på butiken och vårt sortiment, vi berättar gärna mer! Kanske du har någon vän eller släkting som kan hjälpa dej att komma hit. Är du berättigad till färdtjänst så kan du använda den möjligheten. Vi bjuder gärna på en kopp kaffe då du kommer för att se hur det ser ut i butiken, säg bara till!
 
Med vänliga hälsningar,
Butiksansvarig Nicklas Östberg, Nina Lindunger och Madelene Nisen.
Har du frågor kontakta oss på tel.nr: 0250-551177

 

2017-04-27

Var fjärde kvinna i norra Dalarna har utsatts för våld av sin partner

Enligt en undersökning gjord av Mora, Orsa, Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, har 26 procent av kvinnorna har utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld i sin relation under sin livstid, vilket är något högre än genomsnittet i Sverige.

Mora, Orsa, Älvdalens och Malung-Sälens kommuner arbetar gemensamt mot våld i nära relationer. Därför genomfördes en undersökning i de fyra kommunerna under hösten 2016 och som omfattade 3000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18–90 år. De fick svara på hur de har utsatts för våld i sina relationer, dels under hela livet och dels under år 2015.

I kartläggningen definierades en nära relation som en parrelation som varat minst en månad. Undersökningen inkluderade även samkönade relationer, men inte andra nära relationer som syskon eller föräldrar.

Undersökningen visar att var femte invånare i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner någon gång i livet har utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av sin partner.

Kartläggningen visar vidare att en tredjedel av de som är under 50 år med barn i hushållet har utsatts för våld någon gång i livet av en partner. I samma grupp uppger 13 procent att de utsatts för våld av sin partner under det senaste året jämfört med 9 procent för gruppen utan barn.

- Resultatet visar vad vi måste arbeta med i kommunerna och tack vare att vi samverkar så kan vi nå längre. Vi behöver hitta ett sätt att arbeta förbyggande med den här frågan och bli bättre på att se de barn som bevittnar våld, säger samordnare Anna Jonsson.

Dubbelt så många kvinnor som män utsätts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Av kvinnorna uppger 26 procent jämfört med 14 procent av männen i de fyra kommunerna att de under sin livstid har varit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av sin partner.

Andelen utsatta för sexuell handling mot sin vilja under livstiden är 4,1 procent. Det är en något högre jämfört med nationella kartläggningar, där motsvarande siffra är 2,8 procent. Vad gäller sexuellt utnyttjande syns en tydlig skillnad mellan könen. 7,5 procent av kvinnorna och 0,7 procent av männen har utnyttjats sexuellt av en partner. De yngre åldersgrupperna rapporterar klart högre grad av utsatthet än de äldre åldersgrupperna.

Fler resultat av kartläggningen
Andelen utsatta i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen är på en likvärdig nivå med de nationella resultaten från andra kartläggningar (BRÅ 2014). Det gäller både utsatthet under livstid och utsatthet under 2015. Dock framgår att kvinnor i de fyra kommunerna utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid i något högre utsträckning än i det nationella genomsnittet. 17,7 procent av kvinnorna i de fyra kommunerna jämfört med 15 procent i den nationella.

Den viktigaste faktorn som påverkar utsatthet för våld är kön. Kvinnor är oftare utsatta för mer än en typ av våld och kvinnor utsätts i högre grad än män för grövre våld.

Hur arbetar kommunerna?
Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen samverkar kring våld i nära relation. Sedan hösten 2015 är två samordnare anställda för att arbeta övergripande mot våld i nära relation. Över 300 kommunanställda har genomgått utbildning i grunderna i våld i nära relationer. Just nu är arbetet till stor del fokuserat på våld mot äldre. Nästa fokusområde kommer handla om hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och familjeomsorgen arbetar med att erbjuda stöd och hjälp till de personer som behöver det. Dessutom har kommunerna en öppen insats, Familjefrid, där både utövare och utsatta kan få stöd och hjälp.

Hela rapporten ”Våld i nära relationer i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen” bifogas som PDF.

För mer information:

Anna Jonsson, samordnare, 0250-263 16
Pia Blomstedt,
avdelningschef Stöd och omsorg, Mora kommun, 0250-264 25
Marie Jangmyr-Sundin, chef Individ- och familjeomsorgen, Orsa kommun, 0250-55 23 63
Karin Birgersdotter, chef Individ- och familjeomsorgen, Malungs kommun, 0280-183 24
Anna-Karin Olsson, chef Individ- och familjeomsorgen, Älvdalens kommun, 0251-312 822017-04-26

Fritidshem 2017 - kompetensutveckling pågår

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar man det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids.
Läs mer...


2017-04-26

Miljökontoret är stängt torsdag och fredag 27-28 april

Miljökontoret är stängt imorgon torsdag och fredag. Välkommen igen på tisdag den 2 maj.


2017-04-25

Elda rätt på valborgsmässoafton

Snart är det dags för den traditionsenliga majbrasan. Det är viktigt att ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet genom att inte elda annat än det som är tillåtet och ta reda på om det råder eldningsförbud.
Läs mer...


2017-04-24

Vad gör du om Orsa drabbas av en samhällskris?

Under Krisberedskapsveckan 8-14 maj 2017 kommer Orsa kommun sätta fokus på vad du som invånare kan göra om en kris skulle inträffa.
Läs mer...


Senast ändrad den 6 april 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer