den 20 mars 2018
Dagens namn: Joakim, Kim
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50
omsorg@orsa.se
Fax: 0250-55 22 01

Verksamhetschef Omsorg
Jesper Karlsson (föräldraledig)
Telefon: 0250-55 23 61
jesper.karlsson@orsa.se

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0250-55 23 50
Telefontid: 07.30-16.00
Öppettider: 09.00-15.00
Lunchstängt: 11.30-12.30
omsorg@orsa.se
Fax: 0250-55 23 51

Avdelningschef HSR
Thommy Olofsson
Telefon: 0250-55 23 97
thommy.olofsson@orsa.se

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sven-Erik Edholm
Telefon: 0250-55 23 52
sven-erik.edholm@orsa.se

Lämna dina klagomål och synpunkter här!

Socialförvaltningen mål 2014-2015

Värdighetsgarantier

Blanketter                                            

 

Socialtjänst och omsorg

Far och son fiskar från en brygga

Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd och social trygghet tillgodosedda.

Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder, försörjningsstöd och stöd till barn, ungdomar, familjer och vuxna. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.

Socialförvaltningen ansvarar även för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Skattunge Handels utkörning
Har du, eller någon i din närhet, behov av att få matvaror levererade direkt hem till bostaden? Via Skattunge Handel Ek. förening har du den möjligheten!
 
Varor kan sändas hem till pensionärer samt sjuka eller rörelsehindrade, som är folkbokförda i Orsa kommun - utan kostnad! Vi utför detta på uppdrag av Orsa Kommun.
 
Varorna skall beställas på tisdagar mellan 9 - 11.30 och levereras under eftermiddagen samma dag. Den som köper varor som skickas med hemsändningen betalar kontant vid leveransen. Det finns också möjlighet att öppna ett konto där man kan betala in pengar i förväg.
 
Butikspersonalen ansvarar för mottagande av beställning och plockning av varor.
Kontant betalning mottages, samt kvitto lämnas med varorna som levereras till dörren av en person från ”frivilliga gruppen” inom föreningen.
 
Du är välkommen till affären och titta på butiken och vårt sortiment, vi berättar gärna mer! Kanske du har någon vän eller släkting som kan hjälpa dej att komma hit. Är du berättigad till färdtjänst så kan du använda den möjligheten. Vi bjuder gärna på en kopp kaffe då du kommer för att se hur det ser ut i butiken, säg bara till!
 
Med vänliga hälsningar,
Butiksansvarig Nicklas Östberg, Nina Lindunger och Madelene Nisen.
Har du frågor kontakta oss på telefon: 0250-55 11 77
 
2018-03-14

Vad händer när snön smälter?

Räddningschef Johan Szymanski svarar på frågor om vårflod och eventuella översvämningar.

undefined

Vad tror du om årets vårflod eftersom det har kommit så mycket snö i vinter?

Det är stor risk för att vi kan få problem med smältvattnet i samband med vårfloden. Många talar om att man måste gå så långt tillbaka som till 1960-talet för att hitta motsvarande snömängder. Vi på Räddningstjänsten planerar för en besvärlig period.

Vad är det som påverkar om vi får en besvärlig vårflod eller inte?

Om vi får varma dagar men kalla nätter så blir snösmältningen lugn och utdragen. Men blir det tvärt om, att värmen kommer snabbt så att det blir en hastig snösmältningsprocess, kan det bli väldigt stora problem. Sedan beror det också på tjälens djup. Enligt de rapporter vi har bedöms tjäldjupet vara litet och det betyder att vatten lättare kan tränga ner via marken vilket är positivt. Samtidigt vet vi att grundvattennivåerna är förhållandevis låga i området, det innebär att marken kan ta emot en hel del vatten.

Vad kan du jämföra med om du tittar tillbaka historiskt

Att det var länge sedan det var motsvarande snömängder är det många som vittnar om, en skogvaktare trodde att man behövde gå så långt tillbaka som till 1960-talet. Att snödjupet varit liknande detta har förekommit ett antal gånger men det väldigt länge sedan dessa snömängder mättes upp i närområdet av Orsa centrum.

Översvämningen i Orsa 1985 som många minns inträffade inte på våren utan på hösten och var en effekt av en väldigt regnig sommar. Orsa blev extra utsatt med anledning av att kraftverksdammen i Noppikoski brast av det intensiva skyfallet och en miljon kubikmeter vatten välde ut i Oreälven. Skadorna på broar och vägar i det drabbade området mellan Noppikoski och Furudal var mycket omfattande och järnvägsbron över Oreälven på Heden rasade. Andra områden som var utsatta under översvämningen 1985 var vid Orsa camping, partier efter Unnån vid t.ex. Unnåbron, Boggas på Born samt runt Hansjö kraftstation.

År 2000 steg också vattenflödet över det normala p.ga en regnig sommar och regnet höll i sig fram till mitten av december. Detta år var det framför allt området runt Orsa camping som var drabbat.

Var i Orsa kan det bli mest besvärligt?

Även om översvämningen 1985 inte berodde på snösmältningen kan man använda den som grund för planeringen. Då var det framförallt området kring Orsa camping, partier efter Unnån och Boggas på Born som påverkades. Partier längs Orsasjöns strandkant mot Vattnäs kan också bli ett utsatt område. Det är sannolikt att dessa områden kan drabbas även nu. Också Länsstyrelsens beräkningsmodell visar ungefär samma områden. Titta gärna på kartan vilka områden som kan vara mest utsatta.

 

Karta över riskområden vid vårflod

Vad bör jag tänka på nu om jag är fastighetsägare?

Du bör undersöka om din fastighet ligger i ett område som riskerar att drabbas av översvämning. I så fall bör du vidta förebyggande åtgärder. Det kan exempelvis vara att inte ha fuktkänsliga saker på golvet i källaren eller på andra låga punkter. Att bygga en barriär kan ofta leda förbi vattnet och därför kan det vara bra att skaffa sandsäckar eller förbereda en barriär mot vattnet. En egen dränkbar pump kan också vara bra att ha.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Fastighetsägaren är ansvarig att förebygga olyckor och skydda sin egendom. Försäkringsbolagen talar om begreppet räddningsplikt, som innebär att försäkringstagaren måste agera.

Men om jag får in vatten på tomten eller in i huset – kan jag ringa er på räddningstjänsten och ni kommer och hjälper mig?

Våra resurser inte oändliga. Om det blir en översvämningssituation kommer sannolikt väldigt många att drabbas. Det innebär att vi måste prioritera och då går våra resurser i första till områden och byggnader där det bedrivs samhällsviktig verksamhet, exempelvis sjukhus, äldreboenden, el-nätsanläggningar m.m. Men ni kan givetvis kontakta oss när ni får problem, så får vi hantera det utifrån hur situationen och beredskapen ser ut just då. Många gånger kan vi lämna tips och råd kring hur du som fastighetsägare kan hantera situationen.

Gäller det fara för människoliv ska man alltid ringa 112, det prioriterar vi högst och rycker ut direkt.

 2018-03-19

Gemensam servicenämnd IT 2018-03-09

Läs mer...


2018-03-19

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2018-03-14

Läs mer...


2018-03-19

Kommunstyrelsens extra utskott för omsorg 2018-03-19

Läs mer...


2018-03-15

Digitala veckan 19-25 mars

Lär dig mer om bibliotekets digitala tjänster.
Läs mer...


Senast ändrad den 23 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer