Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Anslag KF 2020-10-05.pdf 723.913 kb
Anslås: 2020-10-19 Nedtas: 2020-11-10
Sammanträdesdatum: 2020-10-06
Anslag kommunstyrelsen 2020-10-06.pdf 881.456 kb
Anslås: 2020-10-19 Nedtas: 2020-11-10
Sammanträdesdatum: 2020-10-14
Anslag utskott för lärande 2020-10-14.pdf 514.058 kb
Anslås: 2020-10-22 Nedtas: 2020-11-13
Sammanträdesdatum: 2020-10-14
Anslag 2020-10-14.pdf 530.921 kb
Anslås: 2020-10-15 Nedtas: 2020-11-06
Sammanträdesdatum: 2020-10-14
Anslag 2020-10-14 2.pdf 503.826 kb
Anslås: 2020-10-27 Nedtas: 2020-11-18

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-10-13
Anslag utskottet för strategi 2020-10-13.pdf 525.61 kb
Anslås: 2020-10-23 Nedtas: 2020-11-14

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-10-07
anslag 2020-10-17.pdf 424.475 kb
Anslås: 2020-10-12 Nedtas: 2020-11-03
Sammanträdesdatum: 2020-10-23
Anslag Gemensam servicenämnd IT 2020-10-23.pdf 377.662 kb
Anslås: 2020-10-28 Nedtas: 2020-11-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-10-21
Anslag Gemensamma gymnasienämnden 2020-10-21.pdf 88.456 kb
Anslås: 2020-10-26 Nedtas: 2020-11-17

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2020