Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Anslag kommunfullmäktige 190304.pdf 488.119 kb
Anslås: 2019-03-18 Nedtas: 2019-04-08
Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Anslag kommunstyrelsen 2019-03-04.pdf 149.817 kb
Anslås: 2019-03-19 Nedtas: 2019-04-09
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Anslag Utskott för lärande 2019-03-13.pdf 512.929 kb
Anslås: 2019-03-21 Nedtas: 2019-04-11
Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Anslag utskott för omsorg 190213.pdf 51.199 kb
Anslås: 2019-03-05 Nedtas: 2019-03-26
Sammanträdesdatum: 2019-02-26
anslag.pdf 569.601 kb
Anslås: 2019-03-11 Nedtas: 2019-04-01
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Anslag utskottet för strategi 190219.pdf 550.126 kb
Anslås: 2019-03-14 Nedtas: 2019-04-04
Sammanträdesdatum: 2019-02-28
Protokoll Byggnadsnämnden 190228.pdf 195.258 kb
Anslås: 2019-03-05 Nedtas: 2019-03-26

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-02-28
Protokoll Språktolknämnden i Dalarna 190228 §§ 1-9.pdf 591.94 kb
Anslås: 2019-03-18 Nedtas: 2019-04-08

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om översiktsplan Orsa kommun
Sammanträdesdatum: 2019-01-01
Kungörelse om utställning.pdf 183.072 kb
Anslås: 2019-01-31 Nedtas: 2019-03-23
Senast uppdaterad: 18 februari 2019