Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-03-30
Anslag kommunfullmäktige 2020-03-30.pdf 64.054 kb
Anslås: 2020-04-08 Nedtas: 2020-04-30
Sammanträdesdatum: 2020-03-30
Anslag kommunstyrelsen 2020-03-30.pdf 582.571 kb
Anslås: 2020-03-31 Nedtas: 2020-04-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-03-20
Anslag extra utskott för omsorg 2020-03-20.pdf 474.773 kb
Anslås: 2020-03-20 Nedtas: 2020-04-11
Sammanträdesdatum: 2020-03-24
anslag kommunstyrelsens utskott för samhälle 2020-03-24.pdf 550.785 kb
Anslås: 2020-03-30 Nedtas: 2020-04-21
Sammanträdesdatum: 2020-03-17
Anslag utskottet för strategi 2020-03-17.pdf 617.999 kb
Anslås: 2020-03-25 Nedtas: 2020-04-16

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-03-18
anslag mljönämnden.pdf 444.087 kb
Anslås: 2020-03-24 Nedtas: 2020-04-15
Sammanträdesdatum: 2020-03-20
Anslag gemensamma servicenämnden IS IT 2020-03-20.pdf 64.146 kb
Anslås: 2020-03-24 Nedtas: 2020-04-15
Sammanträdesdatum: 2020-04-02
Anslag gemensamma servicenämnden IT 2020-04-02.pdf 59.265 kb
Anslås: 2020-04-06 Nedtas: 2020-04-28
Sammanträdesdatum: 2020-02-14
Anslag Gemensam servicenämnd LÖN 2020-02-14.pdf 406.831 kb
Anslås: 2020-04-06 Nedtas: 2020-04-28

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-03-18
Anslag gemensamma gymnsienämnden 2020-03-18.pdf 53.072 kb
Anslås: 2020-04-08 Nedtas: 2020-04-30
Sammanträdesdatum: 2020-03-05
Anslag Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2020-03-05.pdf 125.762 kb
Anslås: 2020-03-30 Nedtas: 2020-04-21

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2020-03-30
Kallelse kommunfullmäktige 2020-03-30.pdf 267.393 kb
Anslås: 2020-03-19 Nedtas: 2020-04-10
Sammanträdesdatum: 2020-03-30
Kallelse kommunfullmäktige 2020-03-30_reviderad 2020-03-25.pdf 313.44 kb
Anslås: 2020-03-26 Nedtas: 2020-04-17

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2020