Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-28
Anslag kommunstyrelsen 2019-10-28.pdf 890.435 kb
Anslås: 2019-11-11 Nedtas: 2019-12-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Anslag utskott för omsorg 2019-10-21.pdf 527.312 kb
Anslås: 2019-10-31 Nedtas: 2019-11-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-10-31
2019-10-31.pdf 268.921 kb
Anslås: 2019-11-01 Nedtas: 2019-11-23
Sammanträdesdatum: 2019-11-06
anslag omedelbartjusterad §.pdf 430.563 kb
Anslås: 2019-11-06 Nedtas: 2019-11-28
Sammanträdesdatum: 2019-11-06
anslag mn 191106.pdf 472.115 kb
Anslås: 2019-11-13 Nedtas: 2019-12-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-11-06
Anslag gemensamma gymnsienämnden 2019-11-06.pdf 88.106 kb
Anslås: 2019-11-13 Nedtas: 2019-12-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2019-11-25
Kallelse kommunfullmäktige 2019-11-25.pdf 223.584 kb
Anslås: 2019-11-15 Nedtas: 2019-12-07

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Senast uppdaterad: 29 maj 2019