Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-03-22
Anslag gemensam gymnasienämnd 2023-03-22.pdf 37.784 kb
Anslås: 2023-03-22 Nedtas: 2023-04-13

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2023-02-23
Anslag utskott för lärande 2023-02-23.pdf 84.361 kb
Anslås: 2023-03-10 Nedtas: 2023-04-01
Sammanträdesdatum: 2023-03-15
Anslag utskott för omsorg 2023-03-15.pdf 82.883 kb
Anslås: 2023-03-21 Nedtas: 2023-04-12
Sammanträdesdatum: 2023-03-22
Anslag extra utskott för omsorg 2023-03-22.pdf 87.949 kb
Anslås: 2023-03-22 Nedtas: 2023-04-13
Sammanträdesdatum: 2023-02-21
Anslag utskottet för samhälle 2023-02-21.pdf 68.918 kb
Anslås: 2023-03-09 Nedtas: 2023-03-31
Sammanträdesdatum: 2023-02-28
Anslag utskottet för strategi 2023-02-28.pdf 67.242 kb
Anslås: 2023-03-15 Nedtas: 2023-04-06
Sammanträdesdatum: 2023-03-01
2023-03-01.pdf 82.081 kb
Anslås: 2023-03-06 Nedtas: 2023-03-28

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2023-04-03
Anslag kallelse till kommunfullmäktige 2023-04-03.pdf 90.063 kb
Anslås: 2023-03-27 Nedtas: 2023-04-18

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Sven-Erik Sjöberg.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.


Senast uppdaterad: 31 januari 2023