Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-05-31
Anslag KS 31 maj 2021.pdf 328.741 kb
Anslås: 2021-06-02 Nedtas: 2021-06-24

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-05-19
Anslag utskott för omsorg 2021-05-19.pdf 537.92 kb
Anslås: 2021-05-31 Nedtas: 2021-06-22
Sammanträdesdatum: 2021-06-15
Anslag utskott för omsorg 2021-06-15 extra sammanträde.pdf 525.376 kb
Anslås: 2021-06-15 Nedtas: 2021-07-07
Sammanträdesdatum: 2021-06-09
Anslag utskott för omsorg 2021-06-09.pdf 538.309 kb
Anslås: 2021-06-17 Nedtas: 2021-07-09
Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Anslag.pdf 149.696 kb
Anslås: 2021-05-28 Nedtas: 2021-06-19
Sammanträdesdatum: 2021-06-01
Anslag utskottet för strategi 2021-06-01.pdf 336.03 kb
Anslås: 2021-06-10 Nedtas: 2021-07-02

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-06-02
anslag mn 210602.pdf 414.76 kb
Anslås: 2021-06-07 Nedtas: 2021-06-29

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Anslag Gemensam gymnsienämnd 2021-05-26.pdf 53.417 kb
Anslås: 2021-05-31 Nedtas: 2021-06-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2021-06-14
Kallelse kommunfullmäktige 2021-06-14.pdf 648.72 kb
Anslås: 2021-06-04 Nedtas: 2021-06-26
Sammanträdesdatum: 2021-06-14
Kallelse kommunfullmäktige 2021-06-14.pdf 648.72 kb
Anslås: 2021-06-04 Nedtas: 2021-06-26

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 31 maj 2021