Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-05-10
Anslag Kommunstyrelsen 2019-05-10.pdf 301.232 kb
Anslås: 2019-05-15 Nedtas: 2019-06-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-04-17
Anslag utskott för omsorg 2019-04-17.pdf 514.796 kb
Anslås: 2019-05-03 Nedtas: 2019-05-24

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-04-25
Anslag byggnadsnämnden 190425.pdf 278.833 kb
Anslås: 2019-05-03 Nedtas: 2019-05-24
Sammanträdesdatum: 2019-05-02
anslag miljönämnden 190502.pdf 482.865 kb
Anslås: 2019-05-08 Nedtas: 2019-05-29
Sammanträdesdatum: 2019-05-17
Anslag Gemensamma servicenämnden IS-IT 2019-05-17.pdf 66.413 kb
Anslås: 2019-05-20 Nedtas: 2019-06-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-05-17
Gem social myndighetsutövning 2019-05-17.pdf 372.404 kb
Anslås: 2019-05-20 Nedtas: 2019-06-10
Sammanträdesdatum: 2019-05-15
Anslag Gemensamma gymnasienämnden 2019-05-15.pdf 124.599 kb
Anslås: 2019-05-20 Nedtas: 2019-06-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2019-05-27
Kallelse OK Kommunfullmäktige 2019-05-27.PDF 553.197 kb
Anslås: 2019-05-16 Nedtas: 2019-06-06

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Senast uppdaterad: 18 februari 2019