Anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-05-02
Anslag kommunfullmäktige 2022-05-02 (2).pdf 150.428 kb
Anslås: 2022-05-10 Nedtas: 2022-06-01
Sammanträdesdatum: 2022-05-16
Anslag Kommunstyrelsen 2022-05-16.pdf 156.862 kb
Anslås: 2022-05-19 Nedtas: 2022-06-10

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-05-18
Anslag utskott för omsorg 2022-05-18.pdf 166.11 kb
Anslås: 2022-05-20 Nedtas: 2022-06-11
Sammanträdesdatum: 2022-04-26
Anslås: 2022-05-09 Nedtas: 2022-05-31
Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Anslag utskott för strategi 2022-05-03.pdf 157.503 kb
Anslås: 2022-05-16 Nedtas: 2022-06-07
Sammanträdesdatum: 2022-05-25
2022-05-25.pdf 129.157 kb
Anslås: 2022-05-25 Nedtas: 2022-06-16

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2022-05-30
Kallelse OK Kommunfullmäktige 2022-05-30.pdf 201.322 kb
Anslås: 2022-05-20 Nedtas: 2022-06-11

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren antagen av KF
Sammanträdesdatum: 2022-05-11
Kungörelse.pdf 211.794 kb
Anslås: 2022-05-11 Nedtas: 2022-06-02


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Annette Wilhelmsson.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se eller per brev till
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Senast uppdaterad: 31 maj 2021