Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-09-02

Nedtas: 2019-09-24

Sammanträdesdatum: 2019-08-20

Senast uppdaterad: 2 september 2019