Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-09-05

Nedtas: 2019-09-27

Sammanträdesdatum: 2019-08-27

Senast uppdaterad: 5 september 2019