Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-09-09

Nedtas: 2019-10-01

Sammanträdesdatum: 2019-09-09

Senast uppdaterad: 9 september 2019