Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-09-30

Nedtas: 2019-10-22

Sammanträdesdatum: 2019-09-30

Senast uppdaterad: 30 september 2019