Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-10-02

Nedtas: 2019-10-24

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019