Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-10-11

Nedtas: 2019-11-02

Sammanträdesdatum: 2019-09-30

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019