Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-10-31

Nedtas: 2019-11-22

Sammanträdesdatum: 2019-10-21

Senast uppdaterad: 1 november 2019