Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-20

Nedtas: 2019-12-12

Sammanträdesdatum: 2019-11-13

Senast uppdaterad: 20 november 2019