Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-21

Nedtas: 2019-12-13

Sammanträdesdatum: 2019-11-12

Senast uppdaterad: 21 november 2019