Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-27

Nedtas: 2019-12-19

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Senast uppdaterad: 27 november 2019