Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-12-03

Nedtas: 2019-12-25

Sammanträdesdatum: 2019-11-28

Senast uppdaterad: 3 december 2019