Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-01-27

Nedtas: 2020-02-18

Sammanträdesdatum: 2020-01-23

Senast uppdaterad: 27 januari 2020