Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-01-28

Nedtas: 2020-02-19

Sammanträdesdatum: 2020-01-14

Senast uppdaterad: 28 januari 2020