Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-01-29

Nedtas: 2020-02-20

Sammanträdesdatum: 2020-01-28

Senast uppdaterad: 29 januari 2020