Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-06-23

Nedtas: 2020-07-15

Sammanträdesdatum: 2020-06-22

Senast uppdaterad: 23 juni 2020