Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-06-24

Nedtas: 2020-07-16

Sammanträdesdatum: 2020-06-17

Senast uppdaterad: 24 juni 2020