Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-06-26

Nedtas: 2020-07-18

Sammanträdesdatum: 2020-06-22

Senast uppdaterad: 26 juni 2020