Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-10-15

Nedtas: 2020-11-06

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020