Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-11-12

Nedtas: 2020-12-04

Sammanträdesdatum: 2020-11-12

Senast uppdaterad: 12 november 2020