Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-11-20

Nedtas: 2020-12-12

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Senast uppdaterad: 20 november 2020