Tillkännagivande om valnämndens preliminära rösträkning

Anslås:

Nedtas:

Sammanträdesdatum:

Senast uppdaterad: 7 september 2022