Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-10-07

Nedtas: 2019-10-29

Sammanträdesdatum: 2019-09-26

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019