Måndag 30 november
Klockan 18.00 – 22.00
Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa - vissa ledamöter deltar via digitalt mötessystem

Kommunfullmäktige sammanträder

Anonym person håller ordförandeklubba

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande politiska organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Information
Datum: Måndag 30 november
Tid: 18.00 - 22.00
Plats: Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa - vissa ledamöter deltar via digitalt mötessystem
Arrangör: Orsa kommun
Senast uppdaterad: 19 november 2020