Måndag 19 april
Klockan 18.00
Digitalt via orsa.se/kommunfullmäktige
Övrigt

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 april

Person slår beslutsklubba i bord

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande politiska organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

På grund av coronapandemin sker sammanträdet denna gång helt digitalt.

Vill du läsa beslutsunderlagen till de frågor som kommer tas upp på mötet?

Här hittar du beslutsunderlagen (mötesboken) till kommunfullmäktige.

(observera att filen är stor och kan ta tid att ladda ner)

Information
Datum: Måndag 19 april
Tid: 18.00
Plats: Digitalt via orsa.se/kommunfullmäktige
Arrangör: Orsa kommun
Senast uppdaterad: 19 april 2021