Måndag 02 maj
Klockan 18.00 – 21.00
Digitalt, via orsa.se/kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2 maj 2022

Ordförandeklubba slås i ett bord

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande politiska organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Mötet 4 april framflyttat

OBS! Detta kommunfullmäktige skulle ha hållits den 4 april 2022, men har blivit framflyttat till den 2 maj.

Information
Datum: Måndag 02 maj
Tid: 18.00 - 21.00
Plats: Digitalt, via orsa.se/kommunfullmäktige
Arrangör: Orsa kommun
Kontakt: 0250 - 55 21 00
Senast uppdaterad: 5 april 2022