Måndag 24 oktober
Klockan 18.00 – 21.00
Digitalt, via orsa.se/kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober 2022

Ordförandeklubba slås i ett bord

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande politiska organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Information
Datum: Måndag 24 oktober
Tid: 18.00 - 21.00
Plats: Digitalt, via orsa.se/kommunfullmäktige
Arrangör: Orsa kommun
Kontakt: 0250-552100
Senast uppdaterad: 17 november 2022