Måndag 27 februari
Klockan 18.00 – 21.00

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari 2023 - inställt på grund av för få ärenden

Ordförandeklubba slås i ett bord

Fullmäktiges presidie beslutade under ett beredningsmöte den 15 februari att kommunfullmäktigemötet som var planerat till den 27 februari ställs in. anledningen är att det finns för få ärenden. Nästa möte äger rum 3 april som planerat.

Information
Datum: Måndag 27 februari
Tid: 18.00 - 21.00
Plats:
Senast uppdaterad: 22 februari 2023