Måndag 24 februari
Klockan 18.00 – 22.00
Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa

Kommunfullmäktige sammanträder

En person håller i en ordförandeklubba

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande politiska organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Allmänheten är varmt välkomna att komma och lyssna på sammanträdena. Man har också möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Information
Datum: Måndag 24 februari
Tid: 18.00 - 22.00
Plats: Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa
Arrangör: Orsa kommun
Senast uppdaterad: 24 februari 2020