Måndag 05 oktober
Klockan 18.00 – 22.00
Biograf Röda Kvarn, Järnvägsgatan 33, Orsa

Kommunfullmäktige sammanträder

Anonym person håller ordförandeklubba

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande politiska organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Information
Datum: Måndag 05 oktober
Tid: 18.00 - 22.00
Plats: Biograf Röda Kvarn, Järnvägsgatan 33, Orsa
Arrangör: Orsa kommun
Senast uppdaterad: 28 september 2020