Så vill våra medborgare att nya kommunwebben ska fungera

Bärbar dator och en mobiltelefon

Våra medborgare önskar fler e-tjänster på den nya webben

För att ta reda på vilken information och vilka funktioner och tjänster medborgarna förväntar sig av kommunernas nya webbplatser har ett stort antal intervjuer gjorts. Resultatet sammanfattas i en effektkarta som kommer att fungera som en kompass genom projektet, för att nå uppsatta mål.

Det är Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner som i ett samarbetsprojekt ska bygga nya externa webbplatser, en för varje kommun. För att undersöka vad medborgarna vill ha användes en metod som heter effektkartläggning. Den gjordes tillsammans med företaget HiQ.

– Vi inledde med en workshop där vi diskuterade syfte, målgrupper och vilka effekter vi vill uppnå med våra nya webbplatser. Därefter har konsulterna intervjuat medborgare i Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen om deras behov och förväntningar, berättar Frida Hvit, samordnare för projektet.

Totalt intervjuades 48 medborgare i olika åldrar och med olika bakgrund och intresse. Till exempel företagare, småbarnsföräldrar, aktiva inom föreningslivet, anhöriga till brukare inom äldreomsorgen och personer med olika funktionsnedsättningar.

Samma behov – oavsett kommun

Intervjuerna genomfördes under september och oktober 2017. Medborgarna vill se modernare webbplatser där det är lätt att hitta rätt information och kontaktuppgifter. Ett annat önskemål är fler e-tjänster, så länge de är enkla att använda.

– Våra medborgare förväntar sig att själva kunna utföra sina ärenden hos kommunen när som helst på dygnet och utan väntetider, säger Frida Hvit.

För medborgarna är det viktigt att webbplatserna fungerar bra i mobilen och att informationen finns på fler språk än svenska. För de som har någon form av funktionsnedsättning efterfrågas tydligare typsnitt och färgkontraster samt tekniska hjälpmedel, till exempel att få texten uppläst eller förstorad. Det är också viktigt att texten är skriven på ett enkelt och begripligt språk.

– Att våra nya webbplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt är en viktig del i utvecklingen av webbplatsen. Genom att designa för personer med störst svårigheter kommer webben att fungera bättre för alla, säger Frida Hvit.

Gemensamt för alla intervjuade är också att de har en positiv bild av sin kommun. De trivs att bo här och uppskattar naturen, tryggheten och möjligheterna. De vill att samma känsla ska avspeglas på webbplatserna.

Verktyg för att prioritera rätt

Resultatet av effektkartläggningen ger en tydlig översikt av projektets syfte, mål och behov.

– Vi har fått en bra bild av vad våra medborgare tycker är viktigt, det tar vi med oss in i det fortsatta arbetet. Effektkartan är ett verktyg som kommer att hjälpa oss prioritera, avgränsa och behålla rätt fokus genom hela projektet, säger Frida Hvit.

Senast uppdaterad: 6 september 2018