Miljönämnden omprioriterar i planen för tillsyn av enskilda avlopp

Mora Orsa miljönämnd har beslutat att påbörja tillsyn av enskilda avlopp i södra Orsa under hösten 2019. Tillsynen kommer att vara en del av den utredning som ska genomföras för att klarlägga förutsättningar för framtida VA-försörjning i södra Orsa enligt kommunens VA-plan.

Orsasjön

I den ursprungliga planen skulle nämnden göra tillsyn i byarna Oljonsbyn och Stenberg under hösten 2019. Planen ändras och nämnden kommer att avvakta med tillsynen i de byarna. Information i form av ett utskick till samtliga fastighetsägare i Oljonsbyn och Stenberg kommer att komma före midsommar.

Drop-in möten för fastighetsägare i Holen, Vångsgärde, Lisselhed, Lunden och Styversbacken kommer att hållas i Holens bystuga den 10/6 och 11/6 klockan 15-18. Där kommer du som fastighetsägare ha möjlighet att ställa frågor och prata med inspektörerna om ditt avlopp. Utskick med information om möten och tillsyn skickas till er fastighetsägare i södra Orsa under vecka 22.

Senast uppdaterad: 21 maj 2019